OMNICHROMA FLOW BULK

Kompozyt światłoutwardzalny z nieskończoną ilością kolorów i odcieni od A1 do D4
OMNICHROMA FLOW BULK
Numer produktu: 10233

Przyszłość kompozytów – teraz jako Bulk-Fill Flow!

OMNICHROMA FLOW BULK jest światłoutwardzalnym, nieprzepuszczającym promieni roentgenowskich, materiałem kompozytowym o niskiej lepkości, oferujący nieskończone możliwości dopasowania koloru i odcieni od A1 do D4 przy zastosowaniu grubej jednorodnej warstwie kompozytu w odbudowie ubytku zęba – bez dodatkowej warstwy zamykającej.

Przyglądając się OMNICHROMA i OMNICHROMA FLOW, kolory z OMNICHROMA FLOW BULK są również tworzone nie przez dodane pigmenty, ale przez celowo stworzone kolory strukturalne w połączeniu z naturalnym kolorem zęba. Wynik: Wyjątkowo naturalny i estetyczny. Wyjątkowo gładkie i błyszczące. Wyjątkowa prostota i oszczędność czasu.

Długotrwała estetyka dzięki elastycznemu dopasowaniu kolorów

Jak "inteligentna" jest technologia Smart Chromatic Technology firmy TOKUYAMA okazuje się dopiero w dłuższej perspektywie, ponieważ kolor strukturalny wynikający z wypełnień sferycznych nie tylko dostosowuje się do odpowiedniego koloru zęba raz w momencie zakładania wypełnienia, ale także ponownie każdego dnia. Nie ma znaczenia, czy zęby są wybielone, czy też stają się ciemniejsze.

OMNICHROMA FLOW BULK w sztucznych zębach – przed i po utwardzeniu światłem

OMNICHROMA FLOW BULK in künstlichen Zähnen - vor und nach der LichthärtungOMNICHROMA FLOW BULK przed utwardzeniem wydaje się być nieprzezroczysta. Po utwardzeniu rezultat jest idealnie dopasowany do odcienia otaczającego zęba.

Wskazania

✔ Bezpośrednia odbudowa zębów we wszystkich klasach ubytku
✔ Podkład pod wypełnienie lub wyścielenie ubytku
✔ Blokowanie podcieni przed wykonaniem uzupełnienia pośredniego
✔ Naprawa porcelany/kompozytu

Dostępne kolory

✔ Uniwersalny (A1-D4)

Właściwości i korzyści

✔ Doskonałe dopasowanie kolorów
✔ Bez sztucznych pigmentów barwiących
✔ Nie wymaga warstwy zamykającej
✔ Optymalna odporność mechaniczna
✔ Doskonała adaptacja do ubytku i zapływalność
✔ Dobra polerowalność
✔ Uproszczone zarządzanie magazynem
✔ Nie zawiera BisGMA i monomerów związanych z bisfenolem A.

Obrazy SEM wypełniaczy

REM-Aufnahme - OMNICHROMA FLOW BULKOMNICHROMA FLOW BULK (Tokuyama Dental)

REM-Aufnahme - Venus Bulk Flow OneVenus Bulk Flow One (Kulzer)

Optymalna sprężystość bez dodatkowej warstwy zamykającej

OMNICHROMA FLOW BULK charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie i niskim skurczem polimeryzacyjnym. Połączenie sferycznych wypełniaczy i okrągłych wypełniaczy kompozytowych tworzy wysoce wypełnioną strukturę, która jednocześnie dzięki sferycznej naturze wypełniaczy generuje jedynie niski poziom naprężeń podczas utwardzania. W ten sposób nie jest wymagana dodatkowa warstwa zamykająca dla uzyskania optymalnie sprężystego wyniku w odcinku bocznym.

Wytrzymałość na ściskanie

OMNICHROMA FLOW BULK - Compressive strength

Kurczliwość polimeryzacyjna

OMNICHROMA FLOW BULK - Polymerisation shrinkage

Opakowania

Uzupełnienie: 1 pojedyncza strzykawka (3g)

Doskonałe produkty - serwis wielokrotnie certyfikowany

  • * Nasze produkty klasy IIa są certyfikowane w Unii Europejskiej jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS CE1639, wyłącznie dla wskazań opisanych w odpowiednich instrukcjach użytkowania. Inne zastosowania pozamedyczne przypisywane tym produktom nie wchodzą w zakres certyfikacji CE i użytkownicy powinni być świadomi, że działanie i/lub bezpieczeństwo produktu nie zostało ocenione przez SGS dla tych celów.