Badania i rozwój

Centrum badań i rozwoju firmy Tokuyama Dental znajduje się w mieście naukowym Tsukuba w Japonii. Tsukuba jest położona około 60 km na północny wschód od Tokio. Centrum badawczo-rozwojowe ma kluczowe znaczenie dla kierownictwa firmy, a wyniki pracy Centrum znacząco wpływają na przyszłość i sukces przedsiębiorstwa.

Badania i rozwój bazują na:

  • rozwijaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań z wysokim potencjałem.
  • odgrywaniu wiodącej roli w "nowym biznesie" jako pionier rozwoju
  • badaniu i rozwoju opartym na kreatywności i wizji.

Opierając się na tych zasadach, Tokuyama nieustannie dąży do celu, jakim jest rozwój i optymalizacja procesów i produktów, które upraszczają i upiększają codzienne życie.

Odkryj produkty już teraz