SOFRELINER TOUGH M

SOFRELINER TOUGH M jest silikonowym, utwardzanym addycyjnie, miękkim materiałem podścielającym do protez ruchomych.
SOFRELINER TOUGH M Kit
Numer produktu: 23351

Miękki materiał podścielający o wyjątkowej odporności na uszkodzenia!

SOFRELINER TOUGH M jest w 100% silikonem typu A, który może być stosowany do trwałego podścielania protez w celu uzyskania optymalnego utrzymania protezy. Z trwałością około dwóch i pół roku, SOFRELINER TOUGH M jest wyjątkowo niezawodny i bezpieczny, zarówno dla protez całkowitych jak i częściowych.

Wskazania

✔ W przypadku bólu spowodowanego ostrymi krawędziami wyrostka zębodołowego
✔ W przypadku niedostatecznego utrzymania protezy z powodu skrajnego zaniku szczęk
✔ W przypadku dużych podcieni / w przypadku uniesień żuchwy
✔ Do retencji protez tymczasowych
✔ Tymczasowy drenaż lub kondycjonowanie tkanek

Właściwości i korzyści

✔ 100% A-silikon
✔ Twardość Shore'a 43
✔ 2 ½ roku trwałość
✔ Wyjątkowa odporność na uszkodzenia
✔ Stabilność powierzchni i koloru
✔ Doskonała dokładność dopasowania

Opakowania

✔ Zestaw: Kardridż (2 x 27g) / Primer (10ml) / 10 x końcówki mieszające XS / System polerowania
✔ Uzupełnienie: Kardridż (2 x 27g)

Doskonałe produkty - serwis wielokrotnie certyfikowany

  • * Nasze produkty klasy IIa są certyfikowane w Unii Europejskiej jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS CE1639, wyłącznie dla wskazań opisanych w odpowiednich instrukcjach użytkowania. Inne zastosowania pozamedyczne przypisywane tym produktom nie wchodzą w zakres certyfikacji CE i użytkownicy powinni być świadomi, że działanie i/lub bezpieczeństwo produktu nie zostało ocenione przez SGS dla tych celów.