SOFRELINER TOUGH S

Bardzo miękki materiał na bazie A-silikonu do tymczasowych uzupełnień protetycznych, szczególnie po zabiegach chirurgicznych
SOFRELINER TOUGH S Kit
Numer produktu: 23401

Wyjątkowo miękki materiał podścielający z doskonałą precyzją dopasowania!

SOFRELINER TOUGH S jest 100% A-silikonem o twardości 24 wg Shore'a, który może być stosowany do tymczasowego pokrywania protez. Sofreliner Tough S jest szczególnie odpowiedni do zastosowań po zabiegach chirurgicznych, takich jak uzupełnienia implantologiczne.

Wskazania

✔ Tymczasowy, bardzo miękki materiał podścielający
✔ Odbudowa po interwencji chirurgicznej
✔ Faza gojenia po implantacji
✔ W przypadku bólu spowodowanego przez ostre krawędzie wyrostka zębodołowego
✔ W przypadku słabej retencji z powodu zaniku szczęki

Właściwości i korzyści

✔ 100% A-silikon
✔ Twardość Shore'a 24
✔ 6 miesięcy trwałości
✔ Stabilność powierzchni i koloru
✔ Doskonała dokładność dopasowania

Opakowania

✔ Zestaw: Kardridż (2 x 26g) / Primer (10ml) / 10 x końcówki mieszające XS / System polerowania
✔ Uzupełnienie: Kardridż (2 x 26g)

Doskonałe produkty - serwis wielokrotnie certyfikowany

  • * Nasze produkty klasy IIa są certyfikowane w Unii Europejskiej jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS CE1639, wyłącznie dla wskazań opisanych w odpowiednich instrukcjach użytkowania. Inne zastosowania pozamedyczne przypisywane tym produktom nie wchodzą w zakres certyfikacji CE i użytkownicy powinni być świadomi, że działanie i/lub bezpieczeństwo produktu nie zostało ocenione przez SGS dla tych celów.