Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla Tokuyama Dental Deutschland bardzo ważna. Poniżej informujemy, jakie dane zbieramy podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Osoby odpowiedzialne i osoby kontaktowe
Administratorem danych zgodnie z art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO) jest: Tokuyama Deutschland GmbH | Yosuke Ozawa | Fürstengrund 14 | 48629 Metelen, Niemcy | E-mail: info[at]tokuyama.de | Telefon: 02556 999910 | "Administrator danych" to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.


Szyfrowanie - Bezpieczeństwo danych
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści, na naszej stronie internetowej stosujemy szyfrowanie SSL lub TLS. W linii przeglądarki można to rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki.

Twoje prawa
W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych


Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Wycofanie zgody
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam wyraziłeś. Odwołanie można zgłosić do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, o ile przetwarzanie opiera się na równowadze interesów. Ma to miejsce, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności do wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo wykazujemy w poniższym opisie operacji przetwarzania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu dokonamy przeglądu sytuacji i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy je, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów. Mogą Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Hosting strony internetowej
Zewnętrzny dostawca świadczy dla nas usługi hostingu i wyświetlania stron internetowych. Wszystkie dane przetwarzane w trakcie korzystania z naszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu na naszej stronie internetowej, jak opisano poniżej, są przetwarzane na serwerach dostawcy zewnętrznego.

Hosting - Pliki dziennika serwera
(1) Przy wejściu na naszą stronę internetową adresy IP odwiedzających są rejestrowane i zapisywane w plikach dziennika. Pełne adresy IP są przechowywane przez maksymalnie siedem dni w celu wykrywania i obrony przed atakami. Ponadto w plikach dziennika zapisywane są następujące dane w celu wykrywania i usuwania błędów, jak również w celach statystycznych: - Zanonimizowany adres IP - Data i godzina dostępu - Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) - Żądana strona lub plik - Poprzednio przeglądana strona - Zanonimizowana nazwa serwera, z którego pochodzi żądanie - Nazwa i wersja używanej przeglądarki i systemu operacyjnego Dane te nie są łączone z innymi danymi. Pliki dziennika są usuwane po 6 miesiącach. Dane te są nam technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików logowania serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszego uzasadnionego i, w kontekście ważenia interesów, nadrzędnego interesu w zakresie poprawy funkcjonalności i stabilności naszej strony internetowej, jak również w zakresie oceny statystycznej.
(3) Dane te nie są łączone z innymi danymi. Pliki dziennika są usuwane po 42 dniach.

Kontakt
Jeśli skontaktują się Państwo z nami (np. poprzez nasz formularz kontaktowy), podane przez Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie ani umownie i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Bez podania tych danych nie możemy odpowiedzieć na Państwa pytania. (2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania, który przeważa w kontekście ważenia interesów. Jeżeli Państwa pytanie jest związane z nawiązaniem lub wykonaniem umowy z nami, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO. (3) Zewnętrzny dostawca świadczy dla nas usługi hostingu i zarządzania naszymi skrzynkami e-mail. Wszystkie dane przetwarzane w trakcie komunikacji za pośrednictwem naszych skrzynek e-mailowych są przetwarzane na serwerach zewnętrznego dostawcy. (4) Po kompletnym opracowaniu wniosku o kontakt Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie przez nas Państwa danych. Możliwe jest również dalsze wykorzystanie Państwa danych przez nas, jeżeli jest to dozwolone przez prawo. W razie potrzeby poinformujemy Państwa o tym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Aplikacja
(1) Jeśli wyślesz do nas wniosek, podane przez Ciebie dane będą przez nas przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku. Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Jednak bez podania tych danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Art. 6 (1) lit. b DS-GVO. (2) Po zakończeniu procesu składania wniosków Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte lub zniszczone nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu odmowy, lub dokumenty aplikacyjne zostaną Państwu zwrócone, a wszelkie kopie usunięte lub zniszczone, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Państwa danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszego uzasadnionego i, w kontekście ważenia interesów, nadrzędnego interesu w obronie przed roszczeniami z powodu odrzucenia wniosku.

Cookies
(1) Podczas korzystania z naszej strony internetowej, pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają pewnych informacji organowi, który ustawił plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do umożliwienia korzystania z określonych funkcji naszej strony internetowej, do przeprowadzania badań rynkowych oraz do uczynienia oferty internetowej jako całości bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i atrakcyjną.
(2) Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane przejściowe i trwałe pliki cookie, których zakres i funkcjonalność są wyjaśnione poniżej:

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Oznacza to, że Państwa przeglądarka może zostać rozpoznana, gdy np. wchodzą Państwo na różne podstrony naszej strony internetowej. Jest to konieczne np. w celu umożliwienia składania zamówień online. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, co oznacza, że Państwa przeglądarka może zostać rozpoznana, gdy powrócą Państwo na naszą stronę internetową po wcześniejszej wizycie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

(3) Okres przechowywania poszczególnych plików cookie można znaleźć w przeglądzie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej. Ponadto mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i mogli w każdym indywidualnym przypadku zdecydować, czy chcą Państwo zaakceptować plik cookie, czy nie. Ponadto w niektórych przypadkach można wyłączyć akceptację plików cookie. Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Może to jednak oznaczać, że nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
(4) Poniżej podajemy linki dla typowych przeglądarek, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie:

(5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest albo art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO ochrona naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu możliwie najlepszej funkcjonalności i stabilności, jak również przyjaznego dla użytkownika wyglądu naszej strony internetowej oraz optymalnej prezentacji naszej oferty, która przeważa w kontekście ważenia interesów.

Zamówienia w sklepie internetowym
(1) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli przekażą je nam Państwo w ramach zamówienia złożonego za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia. Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie, ale jest konieczne do zawarcia z nami umowy. W przypadku niepodania go, nie będą Państwo mogli zawrzeć z nami umowy.
(2) Po pełnym zrealizowaniu umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie ustawowych okresów przechowywania, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Państwa danych. Możliwe jest również dalsze wykorzystanie Państwa danych przez nas, jeżeli jest to dozwolone przez prawo. W razie potrzeby poinformujemy Państwa o tym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
(3) Mogą Państwo dobrowolnie utworzyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli przetwarzać Państwa dane dla przyszłych zakupów. Dane osobowe będą następnie przetwarzane w celu zwiększenia komfortu zakupów w naszym sklepie internetowym, jak również w celu uproszczenia procesu składania zamówień w naszym sklepie internetowym w przyszłości. W przeciwnym razie przy każdym zamówieniu trzeba by było ponownie wprowadzać dane zamówienia. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto klienta, wysyłając do nas wiadomość za pomocą poniższych danych kontaktowych.
(4) W celu realizacji Państwa zamówienia przekazujemy dane zebrane podczas procesu zamawiania do naszego wyspecjalizowanego partnera handlowego Kaniedenta:
 
Kaniedenta GmbH & Co. KG Dentalmedizinische Produkte
Zum Haberland 36
D-32051 Herford
Niemcy

Ponadto przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych przez Państwa towarów.

(5) Podstawą prawną dla opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

Uwagi i oceny
(1) Jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, wykorzystamy jego adres e-mail, aby przypomnieć mu o konieczności przesłania komentarza lub recenzji na temat zakupionych przez niego produktów. (2) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam wyraziłeś. Mogą Państwo złożyć nam oświadczenie o odwołaniu, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. (3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Reklama pocztowa
(1) Przetwarzamy Państwa imię, nazwisko i adres pocztowy dla własnych celów reklamowych i wysyłamy Państwu listownie interesujące oferty i informacje o naszych produktach i usługach. (2) W celu przygotowania adresów, drukowania i wysyłania przesyłek listowych korzystamy z usług usług usługodawców (drukarnie, sklepy wysyłkowe itp.). (3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszych uzasadnionych i, w kontekście ważenia interesów, nadrzędnych interesów w kierowaniu reklam do naszych klientów.

Google Tag Manager
(1) Korzystamy z Google Tag Manager, usługi zarządzania. Tag Manager jest używany do zarządzania i integracji narzędzi stron trzecich, w szczególności usług analityki internetowej. Dzięki temu możemy analizować naszą ofertę, regularnie ją ulepszać i czynić bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.
(2) Google Tag Manager jest usługą świadczoną przez Google. Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik nie ma miejsca zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(3) Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google poprzez korzystanie z tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Google Tag Manager przetwarza Państwa identyfikatory online (w tym identyfikatory plików cookie) oraz adres IP. Google utrzymuje również serwery w USA. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można zobaczyć pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list
(4) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO podstawą prawną jest ochrona naszego uzasadnionego interesu w optymalnej prezentacji i marketingu naszej strony internetowej, który przeważa w kontekście równowagi interesów.
(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć w poniższych oświadczeniach o ochronie danych Google. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności. Warunki użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
 
Google Analytics
(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (Google). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Uzyskane dane statystyczne umożliwiają nam ulepszanie naszej strony internetowej i naszych usług oraz czynienie ich bardziej interesującymi dla Państwa jako użytkowników.
(2) Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP, dzięki czemu Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można zobaczyć pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list.
(3) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość odniesienia się do danych osobowych. Jeżeli zebrane dane umożliwiają identyfikację osoby, to jest to natychmiast wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.
(4) Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
(5) Ta strona internetowa korzysta również z Google Analytics do analizy przepływu odwiedzających za pomocą różnych urządzeń, co odbywa się za pomocą identyfikatora użytkownika (Google Universal Analytics).
(6) Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć na poniższy link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć na link.
(7) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, podstawą prawną jest ochrona naszego uzasadnionego interesu w optymalnej prezentacji i marketingu naszej strony internetowej, który przeważa nad naszymi interesami w kontekście równowagi interesów.
(8) Przetworzone dane są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.
(9) W celu oceny zebranych danych korzystamy z usług usługodawcy w ramach realizacji zamówień.
(10) Informacje od zewnętrznego dostawcy: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Warunki użytkowania Polityka prywatności Google Analytics Przegląd Polityki prywatności Google Analytics Google
 
Google Ads Conversion
(1) Korzystamy z oferty Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze oferty za pomocą nośników reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. W ten sposób dążymy do tego, aby pokazać Państwu interesujące dla Państwa reklamy, aby nasza strona była dla Państwa bardziej interesująca i abyśmy mogli uczciwie obliczyć koszty reklamy.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszego uzasadnionego interesu w optymalnym marketingu naszej oferty, który przeważa nad naszym interesem w kontekście równoważenia interesów.
(3) Google Ads Conversion jest usługą świadczoną przez Google. Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik nie ma miejsca zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(4) Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "serwerów reklamowych". W tym celu korzystamy z plików cookie serwera reklamowego, które mogą być wykorzystywane do pomiaru niektórych parametrów pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze plik cookie w Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika. Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na placement (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje opt-out (oznaczające, że użytkownik nie chce być już adresatem) są zazwyczaj przechowywane jako wartości analityczne tego pliku cookie. Dzięki tym plikom cookie Google może rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient będą w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisany jest inny plik cookie. Cookies nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów Ads. My sami nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy od Google tylko oceny statystyczne. Dzięki tym ocenom możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych związanych z korzystaniem z nośników reklamowych; w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji zidentyfikować użytkowników.
(5) Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację Ads Conversion, Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że usługodawca uzyska i zapisze Twój adres IP. Google utrzymuje również serwery w USA. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można zobaczyć pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list.
(6) Użytkownik może na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tej procedurze śledzenia:

 • poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; w szczególności wyłączenie plików cookie stron trzecich spowoduje, że nie będą Państwo otrzymywać reklam od dostawców stron trzecich
 • poprzez wyłączenie plików cookie śledzących konwersję, ustawiając w przeglądarce blokowanie plików cookie z domeny "www.googleadservices.com", https://adssettings.google.de/authenticated, które to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej "About Ads", poprzez link https://www.aboutads.info/choices/, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • dezaktywując je na stałe w swoich przeglądarkach pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej oferty.
(7) Dalsze informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć w zamieszczonych poniżej oświadczeniach Google o ochronie danych. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności. Polityka prywatności Google https://services.google.com/sitestats/pl.html

Google Ads Remarketing
(1) Korzystamy z usługi Google Ads Remarketing. Dzięki tej usłudze nasze reklamy mogą być wyświetlane Państwu podczas dalszego korzystania z Internetu po odwiedzeniu naszej strony. Odbywa się to za pomocą plików cookie zapisywanych w Państwa przeglądarce, dzięki którym Państwa zachowanie podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. W ten sposób Google może określić Państwa poprzednie wizyty na naszej stronie internetowej.
(2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszych uzasadnionych i, w kontekście ważenia interesów, nadrzędnych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty.
(3) Google Ads Remarketing jest usługą świadczoną przez Google. Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik nie ma miejsca zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(4) Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Zgodnie z oświadczeniem Google nie dochodzi do połączenia danych zebranych w ramach Google Ads Remarketing z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności, według Google, pseudonimizacja jest stosowana w remarketingu Google Ads. Google utrzymuje również serwery w USA. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można obejrzeć pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list.
(5) Użytkownik może na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tej procedurze śledzenia:
 • poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; w szczególności wyłączenie plików cookie stron trzecich spowoduje, że nie będą Państwo otrzymywać reklam od dostawców stron trzecich
 • poprzez wyłączenie plików cookie śledzących konwersję, ustawiając w przeglądarce blokowanie plików cookie z domeny "www.googleadservices.com", https://adssettings.google.de/authenticated, które to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej "About Ads", poprzez link https://www.aboutads.info/choices/, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • dezaktywując je na stałe w swoich przeglądarkach pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej oferty.
(6) Dalsze informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć w zamieszczonych poniżej oświadczeniach Google o ochronie danych. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności. Polityka prywatności Google https://services.google.com/sitestats/pl.html

Google Double Click
(1) Używamy Google DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, do poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub do zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkowników. Google wykorzystuje identyfikator cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji, które są związane z zapytaniami o reklamę. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie za pomocą tej samej przeglądarki wchodzi na stronę reklamodawcy i dokonuje tam zakupu. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.
(2) Google DoubleClick jest usługą świadczoną przez Google. Jeśli użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik nie ma miejsca zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, ochrona naszych uzasadnionych i, w kontekście ważenia interesów, nadrzędnych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty.
(4) Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W tym celu Google utrzymuje również serwery w USA. W przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można obejrzeć pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację DoubleClick, Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że usługodawca uzyska i zapisze Twój adres IP.
(5) Użytkownik może na różne sposoby uniemożliwić uczestnictwo w tej procedurze śledzenia:
 • poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; w szczególności wyłączenie plików cookie osób trzecich oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od podmiotów trzecich
 • poprzez wyłączenie plików cookie śledzących konwersję, ustawiając w przeglądarce blokowanie plików cookie z domeny "www.googleadservices.com", https://adssettings.google.de/authenticated, które to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej "About Ads", poprzez link https://www.aboutads.info/choices/, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 • dezaktywując je na stałe w swoich przeglądarkach pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej oferty.
(6) Dalsze informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć w zamieszczonych poniżej oświadczeniach Google o ochronie danych. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności. Polityka prywatności Google https://services.google.com/sitestats/pl.html

Google Maps
(1) Na naszej stronie internetowej korzystamy z integracji Google Maps w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty w poszczególnych lokalizacjach, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów.
(2) Google Maps jest usługą firmy Google LLC (www.google.de). Google LLC ma swoją siedzibę w USA. Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności dla tego kraju. Wiąże się to z Tarczą Prywatności UE - USA, w ramach której Google LLC posiada certyfikat. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.
(3) W przypadku wywołania strony internetowej, na której zintegrowane są Mapy Google, serwer internetowy Google automatycznie gromadzi również dane dostępowe w tzw. plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak nazwa żądanego pliku, ostatnia odwiedzona strona internetowa, data i godzina wywołania, używana przeglądarka, ilość przesłanych danych, adres IP, dostawca żądania itp. W przypadku korzystania z Map Google, Google automatycznie gromadzi dane dostępowe w tzw. plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Podczas korzystania z Map Google Google przetwarza również dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez osoby odwiedzające strony internetowe.
(4) Więcej informacji na temat polityki ochrony danych firmy Google oraz możliwości ustawień można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

YouTube
(1) Na naszej stronie internetowej znajdują się osadzone filmy wideo, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej.
(2) YouTube jest usługą świadczoną przez Google. Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik nie ma miejsca zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(3) Wszystkie filmy wideo są zintegrowane w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych", tzn. żadne dane dotyczące użytkownika nie są przekazywane do Google, jeśli użytkownik nie odtwarza filmów wideo. Tylko podczas odtwarzania filmów dane są zbierane przez Google.
(4) Nie mamy wpływu na gromadzone przez Google dane i operacje przetwarzania danych, nie znamy pełnego zakresu przetwarzania danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez Google. Google utrzymuje również serwery w USA. W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aktualny certyfikat można obejrzeć pod tym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list.
(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google, która znajduje się poniżej. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://policies.google.com/privacy

Vimeo
(1) Do integracji filmów wideo na niektórych naszych stronach internetowych używamy tzw. wtyczek amerykańskiego dostawcy platformy wideo Vimeo. Vimeo jest obsługiwane przez firmę Vimeo, LLC z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
(2) Podczas wywoływania stron internetowych z filmami wideo Vimeo, automatycznie nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo w USA i wyświetlany jest plugin, czyli film wideo. Oznacza to, że Państwa adres IP jest przekazywany między innymi do serwera Vimeo, co oznacza, że Vimeo może rozpoznać, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli jesteś zalogowany jako członek Vimeo, Vimeo przyporządkowuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku startowego filmu, informacje te są również przypisywane do Twojego konta użytkownika. Możesz zapobiec takiemu przyporządkowaniu, wylogowując się ze swojego konta użytkownika Vimeo przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie z Vimeo.
(3) Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Vimeo, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.
(4) Według własnych informacji Vimeo gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych i zgodność z wymogami Tarczy Prywatności UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://vimeo.com/privacy#intl_data_transfers_certain_user_rights

Microsoft Advertising
Dostawca: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com
Więcej informacji i prywatności:
https://privacy.microsoft.com/ i https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy
 
Facebook Fanpage
Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com
 
Facebook Pixel mit Custom Audiences
Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227 
Dalsze informacje i ochrona danych:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153,
https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341,
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation,
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/ i
https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Instagram
Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Facebook Ireland Limited jest spółką zależną firmy Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://www.instagram.com
Dalsze informacje i ochrona danych:
https://help.instagram.com/581066165581870 i https://help.instagram.com/519522125107875
 
LinkedIn Insight Tag
Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Palace, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn Ireland Unlimited Company jest spółką zależną od LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Stany Zjednoczone Ameryki.
Strona internetowa: https://de.linkedin.com/
Dalsze informacje i ochrona danych:
https://www.linkedin.com/psettings/privacy
Aby zrezygnować z gromadzenia danych, proszę kliknąć na poniższy link:
https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

Możliwość kontaktu
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także skorzystać z prawa do sprzeciwu i odwołania, prosimy o skorzystanie z następujących możliwości kontaktu:
Tokuyama Dental Deutschland GmbH
Fürstengrund 14
48629 Metelen
Niemcy
E-Mail: info[at]tokuyama.de
Tel. +49 (0)2556 999910