Dr Hideki Kazama nowym dyrektorem generalnym Tokuyama Dental Corporation

15.06.2020
i Dr Hideki Kazama

Tokuyama Dental Corporation ogłasza zmianę na czele firmy ze skutkiem natychmiastowym: dr Hideki Kazama zostanie nowym dyrektorem generalnym japońskiego producenta sprzętu stomatologicznego. Został powołany w dniu 11 czerwca 2020 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Rady Dyrektorów.

Poprzedni dyrektor generalny, pan Makoto Sakamoto, będzie nadal dostępny dla firmy w charakterze doradcy. Zarząd dziękuje mu za wieloletnią i owocną współpracę.

Nowy dyrektor generalny Tokuyama Dental Corporation, dr Hideki Kazama, posiada ogromne doświadczenie w branży stomatologicznej, z silnym naciskiem na obszar "badania i rozwój". 57-latek chce w przyszłości wzmocnić i rozszerzyć tę koncentrację, aby zapewnić ogólny sukces firmy: "Jestem gotów w pełni poświęcić się dalszemu rozwojowi Tokuyama Dental Group".

Jako nowy dyrektor generalny całej firmy, dr Hideki Kazama obejmie również funkcję współzarządzającego dyrektora spółki zależnej Tokuyama Dental Deutschland GmbH z siedzibą w Altenberge, Niemcy.