Pierwsze doświadczenia kliniczne z nowym uniwersalnym kompozytem OMNICHROMA

Na targach IDS 2019 japoński producent TOKUYAMA DENTAL wprowadził na rynek "idiochromatyczny" żywiczny materiał wypełnieniowy do bezpośrednich uzupełnień adhezyjnych.

Dzięki innowacyjnie zaprojektowanym materiałom wypełnieniowym OMNICHROMA i OMNICHROMA BLOCKER - czyli dokładnie tylko dwóm (!) materiałom kompozytowym - lekarz może wykonać wszystkie wypełnienia w zębach przednich i bocznych, bezpośrednie licówki kompozytowe, redukcje diastem, jak również naprawy ubytków akrylowych i ceramicznych - bez wcześniejszego skomplikowanego określania koloru lub późniejszych widocznych różnic w kolorze - w sposób skoordynowany kolorystycznie.

Brzmi niewiarygodnie? Jest to jednak prawda, jak wynika z własnych doświadczeń klinicznych autora. Przekonaj się sam!

Nie trzeba już określać koloru!

Dzięki dwóm specjalnie opracowanym kompozytom OMNICHROMA (do wszystkich normalnie przeziernych uzupełnień) i OMNICHROMA BLOCKER (jako materiał uzupełniający podbudowę, gdy wymagana jest znacznie mniejsza przezierność uzupełnienia) firma TOKUYAMA DENTAL stworzyła zupełnie nową grupę materiałów do bezpośrednich uzupełnień adhezyjnych w kontekście estetycznych działań mających na celu ochronę zębów:

"Idiochromatyczne" materiały wypełnieniowe.

Są to [zgodnie z definicją zaproponowaną przez piszącego tutaj autora] "materiały wypełnieniowe, które osiągają swój odpowiedni kolor i efekt światło-optyczny (po utwardzeniu światłem) "po swojemu" lub "z siebie" (jest równe "idio-") w rekonstruowanym obszarze ubytku". Te specjalne, a właściwie zupełnie nowe materiały stomatologiczne do estetycznej odbudowy ubytków nie wymagają wcześniejszego doboru odcienia przy bezpośrednim zastosowaniu w jamie ustnej. Możliwość dopasowania koloru tych materiałów sprawia, że rozważania na temat najbardziej odpowiedniego koloru zęba do uzupełnienia ubytku stają się całkowicie zbędne. Równie przestarzałe są obawy dotyczące niezawodnej zgodności koloru materiału wypełniającego przed i po utwardzeniu światłem.

Podsumowując, można stwierdzić, że przedstawione tutaj, niezwykle istotne z klinicznego punktu widzenia pytania dotyczące "zgodności odcieni", "stabilności odcieni" i "interakcji odcieni" nie pojawiają się już w przypadku wykonywania bezpośrednio adhezyjnych uzupełnień ubytków w kolorze zęba w jamie ustnej przy użyciu kompozytów Omnichroma.

Innowacyjnie opracowane kompozyty OMNICHROMA bazują na tworzywach sztucznych TOKUYAMA DENTAL, które są od dawna sprawdzone i ciągle optymalizowane. Według producenta, wszystkie ważne właściwości materiału są tak samo wysokiej jakości jak w przypadku kompozytów ESTELITE. Z punktu widzenia autora niniejszego sprawozdania nie można temu zaprzeczyć w odniesieniu do dotychczasowego okresu stosowania OMNICHROMA i OMNICHROMA BLOCKER: Obsługa, obróbka, przyjazne dla użytkownika utwardzanie światłem, wykończenie (konturowanie/wykańczanie), polerowanie i inne ważne, klinicznie widoczne cechy nie różnią się w przypadku tych nowych kompozytów od porównywalnych produktów ESTELITE japońskiego producenta i twórcy stomatologicznych materiałów eksploatacyjnych.

"Smart Chromatic Technology" sprawia, że jest to możliwe

Absolutnie zdumiewające praktyczne i kliniczne właściwości estetyczne dwóch "idiochromatycznych" kompozytów OMNICHROMA opierają się na dalszych cechach materiału stworzonych wyłącznie przez TOKUYAMA DENTAL. W dużym uproszczeniu można je opisać w następujący sposób: cząsteczki nieorganicznego wypełniacza mają prawie równomiernie duży kulisty kształt o średnicy ok. 260 nm każda. Przy proporcjonalnej zawartości wypełniacza wynoszącej 79% wagowych, te kuliste ciała pozostają ze sobą w tak bliskim kontakcie, że dzięki tej szczególnej wielkości, kształtowi i rozmieszczeniu cząsteczek, światło wpadające do materiału kompozytowego (pozornie tylko białego, ale jednak "zawierającego barwy widmowe") powraca do obserwatora wyłącznie w czerwono-żółtym zakresie długości fal w ramach fizyczno-świetlno-optycznego efektu - tak zwanego "strukturalnego zjawiska koloru". Ten wybrany zakres kolorów światła widzialnego jest spowodowany przez "addytywne mieszanie kolorów", które występuje w tym efekcie i odpowiada dokładnie kolorowi lub zakresowi fal świetlnych naturalnych zębów. Ponieważ "zjawisko koloru strukturalnego" nie powoduje "subtraktywnego mieszania kolorów" padającego światła, materiał wypełnieniowy może samodzielnie przyjąć dominujący kolor otaczających go naturalnych lub sztucznych tkanek zęba, co daje swoisty "efekt superkameleona".

i Rysunek 2
i Rysunek 5

Opisy przypadków

W tej części zostaną wykorzystane ilustracje kliniczne, aby pokazać, jak OMNICHROMA i OMNICHROMA BLOCKER były stosowane w praktyce autora.
Zastosowanie tych dwóch kompozytów oznacza znaczącą zmianę w porównaniu do wszystkich zwykłych procedur wykonywania bezpośrednich estetycznych uzupełnień adhezyjnych. Dzieje się tak dlatego, że nie ma możliwości wcześniejszego ustalenia odcienia zęba, który jest co najmniej arbitralny lub, dla bezpieczeństwa, lepiej dokładnie wyskalowany; ponadto zarówno OMNICHROMA jak i OMNICHROMA BLOCKER są szaro-żółtawe i całkowicie nieprzezroczyste przed utwardzeniem światłem (ryc. 2 i ryc. 5).

Fakty te mogą więc wpływać na odczucia użytkownika przy pierwszym użyciu materiału OMNICHROMA na "prawdziwym pacjencie", podobnie jak przed pierwszą jazdą na rollercoasterze [lub szczerze mówiąc, jak w przypadku piszącego tu wówczas autora]: nie wiesz dokładnie, na co się piszesz. I czujesz lekkie mdłości. - Ale po udanej pierwszej przejażdżce jesteś całkowicie pozytywnie zaskoczony, całkowicie zachwycony całą sytuacją i chciałbyś natychmiast zacząć od nowa... i przeżywać ten dreszczyk emocji jeszcze raz i jeszcze raz... Stomatologia odtwórcza może być zatem całkiem przyjemnie spektakularna.

OMNICHROMA

Ryciny od 1 do 7 przedstawiają stosowanie samego preparatu OMNICHROMA. Jak już wyjaśniono powyżej, sekwencja czysto technicznej procedury wypełniania (w przypadku bezpośredniej odbudowy kompozytem adhezyjnym) nie ulega absolutnie żadnej zmianie.

TOKUYAMA DENTAL, jako twórca i producent produktu, zaleca czas utwardzania światłem 20 sekund dla maksymalnej grubości warstwy 2 milimetrów, jeśli halogenowa lampa fotopolimeryzacyjna ma moc świetlną co najmniej 600 mW/cm². Wymóg ten powinien być ściśle przestrzegany.

W zastosowaniach klinicznych interesujący jest również fakt, że materiał OMNICHROMA po utwardzeniu światłem może stać się zadziwiająco przezroczysty - w zależności od stanu strukturalnego otaczającej go naturalnej struktury zęba. Jest to szczególnie widoczne przy bezpośrednim porównaniu rycin 4, 5 i 6, które przedstawiają odbudowę ubytków szkliwa siecznego.

OMNICHROMA BLOCKER

Rysunki 8 do 11 pokazują wyłączne zastosowanie OMNICHROMA BLOCKER, który po utwardzeniu światłem jest wyraźnie nieprzezroczysty. Na ryc. 8 i 9 celowo i świadomie. Na ryc. 10 i 11 przez pomyłkę! Ponieważ mniej przezroczysty materiał kompozytowy z tej "idiochromatycznej" grupy materiałów wypełnieniowych jest wyraźnie określony przez producenta tylko jako materiał kompozytowy zmniejszający przezierność wypełnienia, należy to również uwzględnić. Dlatego nigdy nie należy stosować OMNICHROMA BLOCKER do wypełnień maskujących. Domeną tego kompozytu jest wypełnienie pod- lub wierzchnie. Z doświadczenia autora wynika, że OMNICHROMA BLOCKER jest materiałem z wyboru, jeśli ostateczne wypełnienia poendodontyczne mają sprawiać estetycznie i biomimetycznie wrażenie światłotrwałości bez konieczności skomplikowanego określania koloru zębiny lub szkliwa.

OMNICHROMA + OMNICHROMA BLOCKER

Ryciny 12 i 13 ilustrują łączne zastosowanie OMNICHROMA i OMNICHROMA BLOCKER. Czytelnik może krytycznie spojrzeć na to bezpośrednie wypełnienie adhezyjne, które może być również nazywane bezpośrednią licówką kompozytową. Przed wydaniem opinii należy jednak zaznaczyć, że na wykonanie tego uzupełnienia kompozytowego - spełniającego wszystkie wymogi adhezyjno-technologicznego wypełnienia bezpośredniego lege artis - ze względu na ograniczenia czasowe można było poświęcić jedynie ok. 15 minut czasu leczenia.

Przy wcześniejszym szczegółowym określeniu odcienia, w tym czasie nie byłoby możliwe uzyskanie zadowalającego odcienia i morfologicznej odbudowy korony zęba.

Wniosek

Prawdziwie nowatorskie materiały wypełnieniowe OMNICHROMA i OMNICHROMA BLOCKER otwierają kolejną możliwość, aby znacznie zbliżyć się do podstawowego życzenia lekarzy dentystów, aby móc stosować "tylko jeden, ale jednocześnie uniwersalny kompozyt wypełniający".

W jakim stopniu te "idiochromatyczne" materiały do bezpośredniej adhezyjnej odbudowy ubytków w strukturze zęba mogą stać się ogólnie przyjętymi materiałami do wypełnień z żywicy - podobnie jak wybrany przez autora "terminus technicus" ze względu na światło-optyczne właściwości dopasowywania kolorów - to się dopiero okaże. Wreszcie, co nie mniej ważne, dopiero się okaże, co niezależne badania i nauka będą miały do powiedzenia na temat tego prawdziwie rewolucyjnego i innowacyjnego materiału.

Jednak z punktu widzenia piszącego tutaj autora - jako użytkownika klinicznego w kontekście rutynowych, codziennych uzupełnień protetycznych - ta obiecująca kategoria materiałów, do której należą OMNICHROMA, jak również OMNICHROMA BLOCKER jako pionierzy, jest bez wątpienia bardzo obiecująca.

Autor:

dr Markus Th. Firla
lekarz stomatolog od 1994 r. we własnej praktyce w zakresie stomatologii, medycyny jamy ustnej i szczękowej w Hasbergen / ekspert w dziedzinie stomatologii autor i prelegent na tematy stomatologiczne w kraju i za granicą / pełnomocnik ds. kształcenia ustawicznego Dolnosaksońskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego
Hauptstr. 55
49205 Hasbergen

Tel.: 05405 69988
dr.firla@homeofdentalcare.de
https://www.homeofdentalcare.de

Bibliografia:
  1. Kraus L. A.: Etymologisches medicinisches Lexikon. Anton v. Haykul, Buchdrucker u. Michael Lechner, Universitäts-Buchhändler. Wien 1831.
  2. Pereira Sanchez N., Powers J. M. et al.: Instrumental Evaluation of Color Adjustment Potential of Resin Composites. The University of Texas, School of Dentistry. Abstract Control ID#: 2957194, 2018.
  3. Pereira Sanchez N., Powers J. M., Paravina R. D.: Visual Evaluation of Color Adjustment Potential of Resin Composites. The University of Texas, School of Dentistry. PP Presentation, 2018.
  4. Tokuyama Dental Corporation: Omnichroma – Technical Report. Tokyo, 2018.